SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Yıllarca süren devamlılığın yanı sıra hedeflere ve amaçlara ulaşmada da doğru yolların ve kaynakların kullanılması demektir.

Medcem ailesi, günümüzdeki büyüme ve kalkınmanın, gelecek kuşakların yaşamlarını ve kaynaklarını tehlikeye atmayan bir perspektif ile düzenlenmesi için üzerine düşen görevlerin farkındadır. Medcem, süreçlerinde tüm yaşam döngüsünü bir bütün olarak düşünmektedir. Bu yaşam döngüsünü oluşturan küresel sistemi, ekolojiyi, ekonomiyi ve enerjiyi korumak için hem toplumsal hem de fiziksel bir vizyon oluşturan Medcem, bu sürdürülebilirlik vizyonunu bütün Grup şirketleri ve çalışanları ile beraber, yatırımlarında ve süreçlerinde bir öncelik olarak benimsemiştir.

Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla uygulanan süreçlerimiz;

Sürdürülebilirlik Politikamızı Tıklayıp İndirebilirsiniz Sürdürülebilirlik Raporu

ATIK YÖNETİMİ

Çimento sektöründe oluşan atıklar üretim süreci kaynaklı olmayıp, bakım faaliyetleri ve ofis faaliyetlerinden (çay odaları, idari ofisler vb.) kaynaklıdır. Fabrikamızda oluşan atıklar, kaynağında ayrıştırılarak geri kazanıma ve enerji geri kazanıma gönderilmektedir. Bu sayede oluşan atıkların kaynağında minimize edilerek ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanmaktadır. Sıfır Atık Yönetim Sistemi sayesinde tüm çalışanlarımız atıkların ekonomiye tekrar kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır.

Katı Atık Yakma Tesisimiz ile diğer fabrikaların atıklarının enerjiye dönüşümünü sağlanmaktadır.

Tesis, atıkların bertarafı ile çevreye, bölgedeki sanayicilere ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Tesis, toplam 27,6 mw/s elektrik veya 100 ton/s buhar üretme kapasitesine sahiptir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

Karbon Azaltımı
İklim değişikliği ile mücadele için CO2 salımının azaltılmasını kendisine misyon edinen Medcem, atıklardan enerji ve malzeme kazanımına önem vermektedir. Buna yönelik; atıklardan alternatif yakıt ve ham madde elde ederek, fosil yakıt kullanımını azaltıp yenilenemeyen doğal kaynakların korunmasını ve sera gazı emisyonlarının azaltımı ile iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedeflemektedir.

Medcem; üretiminde fark yaratan, minimum yakıt tüketimi, yenilebilir enerji ve çevre dostu katkı malzemeleri kullanımı ile düşük klinker/çimento oranına sahip, CO2 salımında azaltımı başaran “yüksek performanslı çevreci çimentosuyla” doğa ve toplum için özel bir yere sahiptir.

Medcem olarak; sahip olduğumuz EPD (Environmental Product Declaration-Çevresel Ürün Beyanı) belgemizle çevreye zarar vermeden, doğadan ilham alarak üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Enerji Verimliliği

Enerji verimliliğini gözeten Medcem, en iyi teknolojilerdeki düşük enerji tüketimli ekipmanlarla donatılmıştır. Yenilenebilir enerjinin kullanılması hedefiyle Medcem; üretim sürecinde oluşan atık ısıyı, Atık Isı Geri Kazanım Sistemi (WHR) sayesinde enerjiye dönüştürmekte, emisyon azaltımını sağlamakta ve sektörün çevresel ayak izinin iyileştirilmesine de destek olmaktadır.

Ayrıca yenilenebilir enerjinin kullanılması hedefiyle Medcem, alternatif enerji kaynakları olarak GES ve RES yatırımlarına başlamıştır. Ülkemizin kirletici gaz emisyonlarının azaltılması hedefi doğrultusunda, tesisimizde yanma gazları içerisindeki çevreye zararlı NOx emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için Avrupa’da ve dünyada en çok tercih edilen SNCR (Seçici Katalitik Olmayan Azaltım) sistemini kullanmaktadır.

Sürecin her aşamasında, en ileri seviyede çevre dostu teknolojiye ve ekipmanlara sahip Medcem; ürünlerini üretmek için tüm ünitelerinde, son teknoloji torbalı filtre yatırımları, kapalı bant hatları ve stok alanları vb. tozsuzlaştırma sistemleri ile donatılmıştır. Faaliyetinin çevreye etkisini kontrol etmek için üretiminin her aşamasını bilgisayar kontrollü sürekli ölçüm sistemleri ile takip etmektedir.

Su Yönetimi

Su, yaşamın temel kaynağı olduğu gibi sanayinin de temel kaynaklarından biridir. Su verimliliği, nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi önemli etkenlerden dolayı son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmıştır. Medcem, çimento ve klinker üretimini kuru proses yöntemiyle gerçekleştirmektedir. Tesisimizde su; fırın prosesi ve öğütmede soğutma amacıyla kullanılmaktadır ve su dönüşüm sistemiyle atık su oluşmamaktadır.

Su verimliliğine önem veren Medcem, yağmur ve yüzey sularını fiziksel arıtımdan geçirerek tozsuzlaştırma amacıyla tekrar kullanımını sağlamaktadır. Bu sayede MEDCEM, su kaynaklarının kullanımını önemli düzeyde azaltmakta ve su kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedeflemektedir.