CEM II/A-LL 52,5 N Portland Kalkerli Çimento (TS EN 197-1:2012 )

Ürün Adı CEM II/A-LL 52,5 N Portland Kalkerli Çimento (TSE EN 197-1:2012)
Açıklama Çimento endüstrisinde çimentonun çevreye etkilerini azaltmak amacıyla alternatif yakıt kullanımının arttırılması, çimentoya ikame katkılar eklenmesi, kalker katkısı ilavesi gibi çeşitli şekillerde çalışmalar devam etmektedir. Bu sürdürülebilir uygulamaların pek çoğu betonun karbon ayak izini de azaltacaktır. Karbon ayak izini azaltma yönünde yapılan bu çalışmalar ile daha düşük klinker içeriği ile yüksek performans veren ve betonda yüksek dayanıklılık elde edilen ürünler geliştirilmesi mümkün hale geldi.
EN197-1 çimento standardında ürettiğimiz yüksek performanslı Portland kalkerli çimento ürünümüz; katkısız Portland çimentosuna göre %6-15 arasında daha düşük klinker içeriğine sahip olmasına sayesinde beton performansını etkilemeden, karbon ayak izinin azaltılmasına olanak sağlamıştır.
Kimyasal yapısı düşük alkali gereksinimlerini karşıladığı için beton içerisindeki alkali-agrega reaksiyonuna karşı dirençlidir.
Satış Şekli 25-50 kg. arasında torbalı
1,5 ton slingbag
1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood
1,5 ton bigbag
Dökme
*Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir.
Kullanım Koşulları Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır.
Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır.
Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton, çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır.
Klinker üretiminde kullanılan ham maddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir.
İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

 Stoklama Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyona neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için;
  • Dökme çimentolar hava ve nem ile teması olmayacak şekilde metal veya betonarme silo içeresinde muhafaza edilmelidir.
  • Torbalı çimentolar nemli ortamlardan korunmalıdır. Torbalar zemin ile direk olarak temas ettirilmemeli, palet veya kereste üzerinde istiflenmelidir.
  • Direk olarak güneş ışığına temas etmeyecek şekilde üzeri çatı veya örtü ile örtülmelidir.
  • İstifleme talimatı ve uygun koşullarda raf ömrü torba üzerinde mevcuttur.

*Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formu’ndan ulaşabilirsiniz.

Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri,

Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları / Test Results
SiO2 %   17,00-20,00
Al2O3 %   4,00-5,00
Fe2O3 %   3,00-4,00
CaO %   62,00-65,00
MgO %   1,0-2,5
SO3 % Max. 4,00 2,40-3,20
Cl % Max. 0,1 0,0020-0,0200
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) % Max. 5,00 4,00-8,00
Serbest Kireç  / Free CaO %   0,50-2,50
Cr (VI) ppm   3-30
Na2O %   0,04-0,18
K2O %   0,40-0,60
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) %   0,30-0,60
Toplam Katkı % Min. 6,0 Max. 20,0 6,10-16,0
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) -   107,00-115,00
Silika Modülü/Silica Modulus (SM) -   2,10-2,70
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) -   1,20-1,70
 
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları / Test Results
Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3)  gr/cm3   3,05-3,13
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) cm2/g   4000-5000
0,045mm elek üstü /  Residue on 0,045 mm (EN 196-6) %   0,1-2,0
0,090 mm elek üstü / Residue on 0,090 mm (EN 196-6) %   0,0-0,2
Priz Başlangıcı  / Initial Setting Time (EN 196-3) Dakika / Minute Min. 45 100-200
Priz Bitişi / Final Setting Time (EN 196-3) Dakika / Minute   150-270
Genleşme / Soundness  (EN 196-3) mm Max. 10,0 0,0-3,0
Kıvam Suyu / Normal Consistency  (EN 196-3) %   26,5-30,5
Basınç Dayanımı / Compressive Strength Method, EN 196-1Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları / Test Results
2 Günlük / 2 Days MPa Min. 20,0 28,0-36,0
28 Günlük / 28 Days MPa Min. 52,5 57,0-66,0

Yukarıda verilen değerler müşterileri bilgilendirme amaçlıdır. Firmamız tarafından garanti değerleri olarak herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.