ASTM C595 Portland Kalkerli Çimento Tip IL (10) Low Alkali (ASTM C595)

Ürün Adı Portland Çimento Tip IL Low Alkali (ASTM C 595)
Açıklama Çimento endüstrisinde çimentonun çevreye etkilerini azaltmak amacıyla alternatif yakıt kullanımının arttırılması, çimentoya ikame katkılar eklenmesi, kalker katkısı ilavesi gibi çeşitli şekillerde çalışmalar devam etmektedir. Bu sürdürülebilir uygulamaların pek çoğu betonun karbon ayak izini de azaltacaktır. Karbon ayak izini azaltma yönünde yapılan bu çalışmalar ile daha düşük klinker içeriği ile yüksek performans veren ve betonda yüksek dayanıklılık elde edilen ürünler geliştirilmesi mümkün hale geldi.
ASTM C595/C595M çimento standardında ürettiğimiz yüksek performanslı portland kalkerli çimento ürünümüz; katkısız portland çimentosuna göre %6-15 arasında daha düşük klinker içeriğine sahip olmasına sayesinde beton performansını etkilemeden, karbon ayak izinin azaltılmasına olanak sağlamıştır.
Kimyasal yapısı düşük alkali gereksinimlerini karşıladığı için beton içerisindeki alkali-agrega reaksiyonuna karşı dirençlidir.
Uygulama Alanları Uzun kullanım ömrü gerektiren tüm alt ve üst yapı projelerinde, yer altı sularından orta düzeyde sülfat ataklarına maruz kalabilen drenaj yapılarında, kanalizasyonlar, köprüler ve kaldırımlar gibi inşaatlarda kullanılabilmektedir.
Satış Şekli
25-50 kg. arasında torbalı
1,5 ton slingbag
1,5-1,75-2 ton kapasiteli paletsiz stretch hood
1,5 ton bigbag
Dökme
*Müşteri talebi ve yasal düzenlemelere uygun olarak suda çözünebilen krom içeriği maksimum 2 ppm olacak şekilde de tedarik edilebilmektedir.
Kullanım Koşulları Döküm işlemlerinden sonra betonun açıkta kalan yüzeylerinde en az 7 gün boyunca uygun kürleme ve koruma işlemleri uygulanmalıdır.
Soğuk havalarda taze dökülen beton donma riskine karşı korunmalıdır.
Sıcak havalarda ve kütle beton döküm uygulamalarında beton bünyesindeki suyun buharlaşma ile kaybı artacağı için beton, çatlama ve termal risklere karşı korunmalıdır.
Klinker üretiminde kullanılan ham maddelerin doğası gereği hafif renk farklılıkları oluşabilir.
İşçilik hatalarından dolayı ortaya çıkan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.
 Stoklama Çimentonun hava ve nem ile teması hidratasyona neden olup özelliklerini değiştirebilir. Bu nedenle tavsiye edilen raf ömrünü sağlaması için;
 • Dökme çimentolar hava ve nem ile teması olmayacak şekilde metal veya betonarme silo içeresinde muhafaza edilmelidir.
 • Torbalı çimentolar nemli ortamlardan korunmalıdır. Torbalar zemin ile direkt olarak temas ettirilmemeli, palet veya kereste üzerinde istiflenmelidir.
 • Direkt olarak güneş ışığına temas etmeyecek şekilde üzeri çatı veya örtü ile örtülmelidir.
 • İstifleme talimatı ve uygun koşullarda raf ömrü bilgisi torba üzerinde mevcuttur.
 • *Çevre ve güvenlik bilgilerine Güvenlik Bilgi Formu’ndan ulaşabilirsiniz.

  Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri:

  Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları / Test Results
  SiO2 %   15,90-19,90
  Al2O3 % 3,0-6,0
  Fe2O3 %   2,5-4,90
  CaO %   60,00-65,00
  MgO % 1,00-3,50
  SO3 % Max.3,0 1,80-2,99
  Cl %   0,0020-0,0400
  Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) % Max. 10,0 4,50-9,99
  Serbest Kireç  / Free CaO %   0,35-3,00
  CO2 %   3,10-7,5
  Kalker % Max. 15,0 6,25-14,99
  CaCO3 % Min. 70,0 71,0-100,0
  Na2O %   0,02-0,32
  K2O %   0,30-0,85
  Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) % Max. 0,60 0,30-0,60
  Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) -   103,0-119,0
  Silika Modülü/Silica Modulus (SM) -   1,90-3,00
  Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) -   0,85-2,00
  Tri-kalsiyum alüminat  / Tricalcium Aluminate (C3A) % 2,00-8,00
  Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler / Physical and Mechanical Requirements Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları / Test Results
  Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ASTM C188) gr/cm3   2,98-3,13
  Özgül Yüzey / Specific Surface (ASTM C204) m2/kg 380-540
  Hava Miktarı / Air Content  (ASTM C185) % Max.12,0 5,0-11,9
  False Set  (ASTM C451) % Min. 50 60-97
  Genleşme / Autoclave Expansion (ASTM C151) % Max.0,8 0,0-0,4
  Priz Başlangıcı  / Initial Setting Time (ASTM C191) Dakika / Minute Min. 45  Max. 420 105-200
  Priz Bitişi / Final Setting Time (ASTM C191) Dakika / Minute   155-300
  Basınç Dayanımı /Compressive Strength Method, ASTM C109/109M Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz SonuçlarıTest Results
  3 Günlük /3 day psi Min. 1890 3300-4700
  7 Günlük /7 day psi Min. 2900 4300-6000
  28 Günlük /28 day psi Min. 3620 5300-7000