Düşük Alkali Portland Çimento Klinkeri (Gri)

Ürün Adı Düşük Alkali Portland Çimento Klinkeri (Gri)
Satış Şekli Dökme
Açıklama Kalker ve kil türevi malzemeler ve diğer yardımcı maddelerden (demir cevheri, boksit vs.) en yüksek kalitede ve stabil homojen bir şekilde hazırlanan hammadde karışımlarının; yüksek sıcaklıkta ısıtılması ve 1400 0C üzerindeki sıcaklıkta sinterleştirilmesi ile elde edilen klinker üründür.
Portland çimento klinkerlerine göre daha düşük eşdeğer alkali oranına sahiptir ve alkali-silika reaksiyonlarına karşı direnç göstermektedir. Klinker içerisindeki eşdeğer alkali değeri maksimum %0,60’dır.

Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri:

Kimyasal Gereklilikler / Chemical Requirements Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

SiO2 % 19,50-21,65
Al2O3 % 4,20-5,95
Fe2O3 % 3,40-5,20
CaO % 64,50-68,10
MgO % Max.5,0 1,00-3,90
SO3 % 0,25+1,70
Cl ppm 10-400
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (LOI) % 0,01-0,50
Çözünmeyen Kalıntı / Insoluble Residue % 0,10-0,80
Serbest Kireç  / Free CaO % 0,40-2,50
Cr (VI) ppm 2-50
Na2O % 0,03-0,25
K2O % 0,30-0,87
Na2OEq. (Na2O + 0,658*K2O) % 0,25-0,60
Kireç Doygunluk Faktörü / Lime Saturation Factor (LSF) 98,00-104,70
Silika Modülü/Silica Modulus (SM) 1,90-2,50
Alümina Modülü / Alumina Modulus (AM) 1,00-1,60
CaO/SiO2 Min. 2,0 3,00-3,50
Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler /

 Physical and Mechanical Requirements

Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

Özgül Ağırlık / Specific Gravity (ISO 17892-3)  gr/cm3 3,11-3,20
Özgül Yüzey / Specific Surface (EN 196-6) cm2/g 3300-3500
Genleşme / Soundness  (EN 196-3) mm 0,0-4,0
Kıvam Suyu / Normal Consistency  (EN 196-3) % 21,0-25,0
Priz Başlangıcı  / Initial Setting Time (EN 196-3) Dakika / Minute 70-205
Elek Analizi/Sieve Analysis
 Elek Üstü/Residue on 40 mm
% 0,0-27,0
Elek Analizi/Sieve Analysis
 Elek Üstü/Residue on 25 mm
% 0,0-43,0
Elek Analizi/Sieve Analysis
 Elek Üstü/Residue on 10 mm
% 20,0-75,0
* Basınç Dayanımı / Compressive Strength

 Method, EN 196-1

Ölçüm Birimleri / Units of Measurement Std. Limit / Std. Limits Analiz Sonuçları /

Test Results

2 Günlük / 2 Days MPa 24,5-35,0
28 Günlük / 28 Days MPa 47,0-59,0

Klinker laboratuvar bilyalı değirmeninde %5 alçı katılarak öğütülmüştür.
Clinker is grinded in laboratory ball mill with 5.0 % gypsum addition.
Yukarıda verilen değerler müşterileri bilgilendirme amaçlıdır. Firmamız tarafından garanti değerleri olarak herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Çevre, güvenlik ve stoklama bilgilerine Güvenlik Bilgi Formu’ndan ulaşabilirsiniz.